فارسی فارسی
   

تجهیزات هیدرومتری

AP-7000

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

The AP-7000 Aquaprobe is designed for long term deployment utilising a central cleaning system to keep the fitted sensors clean reducing the effects of bio-fouling common in extended deployments. The probe comes with all of our standard parameters including

Ecolog 500

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

مانیتورینگ آبهای سطحی دیتالاگر درون چاهی سطح سنج الکترونیکی

LeveLine

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

The LeveLine is a water level and temperature recording device that has been specifically designed for long term water level logging. It includes its own internal lithium battery for years of self supplied power and a huge internal memory for year upon year

PH 330i

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

WTW 330i Handheld pH Meter A robust and waterproof battery-operated pH/mV meter with built in datalogger and real-time clock. Optimized for on-site and field use, but also can be used in the laboratory.

PLS

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

Robust ceramic pressure transducer for water level measurement

Q Liner2

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

Acoustic Doppler Current Profiler for surface water discharge measurement

RLS

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

فنآوری راداری کم مصرف برای اندازه گیری سطح آب بدون تماس مستقیم

SENSION 1 -pH METER

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

The Hach SensION1 Portable pH Meter is a basic inexpensive meter which produces reliable result