فارسی فارسی
   

محصولات متفرقه

Metrix Mx 240

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

ساخت فرانسه پاور متر تک فاز 2000 آمپری اندازه رنج آمپر:200 تا 2000 آمپر AC صحت عملکرد: 1% +8 digits. دارای پهنای باند فرکانسی: (True RMS) 10 Hz - 3 kHz. قابلیت اندازه گیری: توان, AC/DC ولتاژ, AC/DC جریان, توان اکتیو, توان ظاهری, توان راکتیو, کیلو وات

SENSION 1 -pH METER

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

The Hach SensION1 Portable pH Meter is a basic inexpensive meter which produces reliable result

Sinus

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

Sinus Wireless Weather Station Silver outdoor temperature humidity weather forecast rainfall quantity storm warning

YT-0401

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

YINTE is One of the best in the industry We just for a more professional